​Rouwzorg Calders en Uitvaartzorg Bael is vanaf nu één begrip.
 
Het product werd toegevoegd aan je mandje.
Verder met winkelen
Ga naar de kassa

De uitvaart

Uitvaartverzorging Calders - Bael regelt voor u volgende punten:

 • begraven of cremeren (zie verder)
 • in stilte of in het openbaar
 • kerkelijk of burgerlijk
 • Kerk of aula
 • dag en tijdstip van de uitvaart
 • begraafplaats
 • rouwbrieven en/of rouwkaarten
 • rouwprentjes
 • koffietafel
 • soort kist
 • opbaring in funerarium
 • soort bloemen
 • verloop van de plechtigheid
 • soort muziek of eventuele sprekers
 • wensen van nabestaanden opvolgen vb. voorlezen, helpen dragen van de kist

 

Begraven of cremeren

De teraardebestelling:

De teraardebestelling houdt in dat de overledene op het kerkhof begraven wordt.

Er bestaan 3 soorten teraardebestelling:

 • zonder concessie
 • met concessie
 • grafkelder

Zonder concessie:

 • de begrafenis is gratis voor de overledenen die in de gemeenten woonde en voor overledenen die overleden zijn op het grondgebied van die gemeente.
 • het stoffelijke overschot verblijft gedurende 20 jaar (in Erpe-Mere) op het kerkhof.

Deze termijn is niet hernieuwbaar en is slechts van toepassing op 1 persoon.

Met concessie (gekochte grond):

 • de familie betaalt het gebruiksrecht van de plaats waarop de overledene rust.
 • de duur van de concessie hangt af van het gemeentereglement (10, 20 jaar of langer)
 • de kostprijs van een concessie kan verschillen voor inwoners, niet-inwoners en gewezen inwoners van die gemeente.
 • de concessie wordt volledig betaald bij aanvang en gaat in vanaf het moment van begraving.

Grafkelder:

 • de familie betaalt het gebruiksrecht van de plaats waarop de overledene rust.
 • de duur van deze concessie is specifiek voor elke gemeente (tussen 10 en 50 jaar)
 • de kostprijs van een concessie kan verschillen voor inwoners, niet-inwoners en gewezen inwoners van die gemeente.
 • de concessie wordt volledig betaald bij aanvang en gaat in vanaf het moment van begraving.

De crematie

Voor een crematie is de toestemming van de ambtenaar van de burgerlijke stand nodig.
Bij crematie wordt het stoffelijk overschot verbrand en de urne met de as aan de familie bezorgd; deze laatste mag de as volgens de wet:

 • verstrooien op de strooiweide van een begraafplaats
 • verstrooien op zee
 • begraven of verstrooien op een door de overledene tijdens zijn leven aangeduid privé-terrein met de instemming van de eigenaar en de gemeente van het terrein in kwestie.
 • Begraven zonder concessie
 • Begraven met concessie
 • Bijzetten in een grafkelder
 • Bijzetten in een columbarium op een kerkhof of op het crematorium
 • In bewaring geven bij een persoon die de overledene tijdens zijn leven heeft aangeduid
 • Overbrengen naar het buitenland

Meer uitleg over het verloop van de crematie zie www.westlede.be.

Op verzoek van de echtgenoot of/en van de bloed- of aanverwanten in eerste graad mag een gedeelte van de as aan hen worden meegegeven. Hiervoor dient een document opgemaakt en ondertekend te worden.

In een sieraad, juweeltje, sierurne of fotokader met as-reservoir wordt dan een kleine hoeveelheid as van de overledene bewaard. (Zie gedenksieraden)